TANKER OM LITT TA HØRT
Positive tall for Nord-Odal

AV GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 6. AUGUST 2018 | TIL FORSIDEN >>
 


BILDET: Barnehagebarn deltar på åpningen av Sandsdagene i juni 2010.

De siste dagene har jeg kommet over statistikk som bekrefter at vi har det rimelig bra her i Nord-Odal. Jeg deler gjerne tallene med mine sambygdinger (og andre).

«Barn som skal utforske og veiledes i lek og læring, og som skal vokse og utvikle seg sammen med andre, trenger å ha stabile voksne rundt seg som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. At alle barn blir sett hver dag og at de får omsorg og oppmuntring, er viktig for en god kvalitetsbarnehage». Sitatet er hentet fra Sosialistisk venstrepartis program, men jeg tror alle, uansett partitilhørighet, vil være enig. Ungene våre fortjener tilstrekkelig mange og kompetente voksne i barnehagene.

Derfor er det hyggelig å konstatere at Nord-Odal – i følge Utdanningsdirektoratets statistikk – har best bemanningstetthet i barnehagene (barn per ansatt) i vår region med 4,6 barn per voksen i gjennomsnitt. I Hedmark er det bare Os som er bedre med 4,4. Gjennomsnittet for landet som helhet er 6,0 og for Hedmark 5,8 barn per voksen. På landsbasis er Nord-Odal nummer 29 av 422 kommuner. Det er interessant å legge merke til at bemanningen generelt er best i de mindre kommunene ...

1. august 2018 ble pedagognormen i norske barnehager skjerpet. Nå skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Barnehagene i Nord-Odal tilfredsstiller denne normen. Nå gleder vi oss til byggestart for den nye barnehagen i Mo neste høst!

Lav arbeidsledighet
Den månedlige ledighetsstatistikken fra NAV er også hyggelig lesning. Det siste året – fra juli 2017 til juli 2018 – har antall registrerte helt arbeidsledige i Nord-Odal gått ned med 32 prosent, fra 50 til 34. Det gir en ledighetsprosent på 1,4. Landsgjennomsnittet ligger på 2,5 prosent. For Hedmark fylke er snittet på 2,0 prosent.