DET SKJER I NORD-ODAL
 
Sterk markering mot
nedleggelse av Bruvoll fengsel


AV GUNNAR NYGÅRD | PUBLISERT 23. OKTOBER 2018 | TIL FORSIDEN >>
 
 
SVs fylkesleder Hilde Mari Bjørke (t.v.) deltok på markeringen. Her sammen med appellantene Kine Skolbekken og Lise Selnes.

– Stopp nedleggelsene og stopp kuttene i driftsbudsjettene i kriminalomsorgen!

Med denne klare meldingen innledet fengselsbetjent Kine Skolbekken markeringen mot nedleggelse av Bruvoll fengsel. Med en brennende varde i bakgrunnen holdt Kine en sterk appell; ikke bare for at fengselet må bestå, men også for en fortsatt god, meningsfull og samfunnsnyttig kriminalomsorg. Omkring 120 personer deltok på markeringen ved utescena nedenfor Milepelen.

– Kriminalitet skaper utrygghet. Kriminalomsorgen skal sikre soning med mening, slik at færre begår nye kriminelle handlinger. Det er en oppskrift for økt trygghet. Som virker. Regjeringens foreslåtte reduksjoner i statsbudsjettet for 2019 for kriminalomsorgen rammer tryggheten i samfunnet, sa Kine og etterlyste logikken og tanken bak regjeringens kuttforslag.

– Regjeringen sier at de som i dag soner ved lavere sikkerhet stort sett er kandidater for såkalt fotlenkesoning. Det er ikke er dokumentert at fotlenkesoning kan erstatte alle foreslåtte nedleggelser, og regjeringen må akseptere at antall dømte som er egnet for denne type soning vil variere, fortsatte hun.

Sterk kritikk av regjeringspartiene
– Frp, Høyre og Venstre er IKKE kriminalomsorgens frelsere. Kriminalomsorgen har i virkeligheten hatt skikkelig trøbbel hvert år siden de borgerlige tok over makta. Kuttene i driftsbudsjettene de siste årene har ført til lavere bemanning og dårligere soningstilbud. Jeg har vanskelig for å se at behovet for soningsplasser blir mindre på kort sikt, det er ikke forsvarlig, hverken politisk eller faglig, å iverksette den type kapasitetsreduksjon som de foreslåtte nedlegginger innebærer. Bruvoll og de andre enhetene som er foreslått nedlagt må bevares og styrkes. Vi kan ikke finne oss i nedleggelser og oppsigelser.

Kine avsluttet slik: – Vardene må tennes! Det må varsles om fare og utrygghet som denne regjeringa utsetter oss for! Vi må våkne og etablere motstandsbevegelsen og vi må kjempe for det vi tror på. Jobben vår. Arbeidsplassen vår. Vi må finne tilbake til visjonen «Aktiv kriminalomsorg – tryggere samfunn».

God kriminalomsorg gir god trygghet
Ordfører Lise Selnes har engasjert seg sterkt i kampen for fengselet. Hun hilste til de ansatte og de innsatte, og hun avsluttet med en klar oppfordring til nasjonale politikere, først og fremst til regjeringa, å innse at en god kriminalomsorg med et tilstrekkelig antall lavsoningsplasser er en forutsetning for et trygt samfunn.

– Slike tilbud, som regjeringa nå legger ned over en lav sko, gir mange en større mulighet til å lykkes når de kommer tilbake til lokalsamfunnet. Det skal vi også kjempe for, i tillegg til å kjempe for arbeidsplassene. En god kriminalomsorg er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet. Den systematiske nedbyggingen vi ser nå, aksepterer vi ikke, sa Lise før hun fikk alle tilstedeværende å løfte knyttneven i været og si «Ja til Bruvoll fengsel».

– Det føles vondt
Stig Aasheim (bildet) ledet arrangementet. Han sa at han som nordodøling er stolt av Bruvoll fengsel, stolt av det de har bygd opp og stolt av at Nord-Odal også kan være en del av storsamfunnet gjennom god kriminalomsorg.

– Slik tror jeg mange av mine sambygdinger har det. Derfor føles regjeringas forslag om nedleggelse ekstra vondt for oss. Vi er ikke en kommune med flust av statlige arbeidsplasser. Dette forslaget er bare nok et bevis på at vi ute i distriktet ikke regnes som en deltagende del av storsamfunnet, i alle fall ikke fra den regjeringa vi har i dag, sa Stig og karakteriserte det som et stort svik mot de fengselsansatte når deres øverste arbeidsgiver sier at jobben deres ikke trengs.